«Είμαι πάρα πολλά για να μην είμαι τίποτα και πολύ λίγος για να είμαι κάτι»… * * * * * «Ψάχνω να βρω λέξεις… που να "αγγίζουν" κι αγγίγματα που να μιλούν»…

9 Ιουλ 2014

Ταπείνωση, Πόνος, Πίκρα, Δάκρυα… Σοκ

Humillación, Dolor, Amargura, Lácrimas...


Δεν υπάρχουν σχόλια: